duminică, 5 aprilie 2020

Exista CONTRADICTII in Biblie?

Pr. Lucian Cristescu

    Adeseori în cazuri de crimă, anchetatorii n-au la dispoziție decât indicii disparate și fără coerență, obținute din surse divergente. Cu intuiție și printr-un exercițiu logic, ei reușesc să reconstituie firul evenimentelor în care elemente aparent contradictorii se leagă într-un scenariu coerent, adesea confirmat de făptașul însuși.
    În evanghelii există diferite relatări neasemănătoare. Unul dintre pasajele favorite ale criticilor Bibliei este cel referitor la învierea lui Isus Hristos. Raportul celor patru evanghelii pare să ofere mai multe detalii contradictorii. Iată-le:
1. Câte femei s-au dus la mormânt? Matei amintește de Maria Magdalena și cealaltă Marie (28:1). Marcu o adaugă și pe Salome (Marcu 16:1-2). Luca numește pe „Maria Magdalena, Ioana, Maria mama lui Iacov și celelalte femei” (Luca 24:1,10), pe când Ioan o menționează doar pe Maria Magdalena. (Ioan 20:1). E nevoie să ne amintim de distincția dintre contradicții și diferențe. În timp ce Luca afirmă că au fost cel puțin cinci femei (Maria Magdalena, Ioana, Maria mama lui Iacov și celelalte femei), Matei nu spune că au fost doar două, și nici Marcu nu afirmă că a fost doar una. Pur și simplu, ei construiesc povestirea pe experiența celor numite, fără să le excludă pe celelalte. Iar Ioan, deși o menționează doar pe Maria Magdalena, cuvintele ei însă: „Au luat pe Domnul... și nu știm unde l-au pus” (Ioan 20:2) sugerează că fuseseră și celelalte cu ea.
2. Câți îngeri s-au arătat la mormânt? Doar unul (Matei 28:2-7 și Marcu 16: 5-7) sau doi (Luca 24:4-7 și Ioan 20:12) ? Ca și mai sus, rapoartele se completează. Contradicția ar fi fost dacă Matei și Marcu ar fi precizat că a fost doar un înger.
3. Cui S-a arătat Isus? Doar Mariei Magdalena (Ioan 20: 16)? Sau și celorlalte femei (Matei 28: 9)? Deși acest aspect pare mai dificil, el se leagă în următoarul scenariu: În zorii primei zile a săptămânii, cel puțin cinci femei s-au dus din Betania (locul de adăpost al ucenicilor după răstignire, de frica iudeilor) ca să vadă mormântul. Când s-au apropiat de mormânt, au văzut piatra prăvălită de la gura lui. De îndată, Magdalena le-a lăsat pe celelalte și a fugit să anunțe pe Petru și Ioan, singurii rămași în Ierusalim (doar ei având curajul, dovedit deja când au intrat în curtea lui Caiafa să vadă judecata lui Isus). Astfel, Magdalena nu se afla printre femeile care, intrând în mormânt, au întâlnit pe îngeri. Unul dintre ei a proclamat învierea Domnului, iar femeile, bucuroase, au dat fuga spre Betania ca să ducă vestea celorlalți ucenici (Matei 28: 8-9). În drum, s-au oprit să spună lui Cleopa și celuilalt ucenic despre eveniment (Luca 24:22-24). Foarte probabil, una dintre „celelalte femei” era „nevasta lui Cleopa” (Ioan 19:25). Între timp, Magdalena a ajuns la Petru și Ioan. Aceștia, auzind vestea, au alergat la mormânt, urmați și de Magdalena. Cei doi au intrat în cavou, au văzut hainele, apoi au plecat. Maria însă a rămas lângă mormânt, plângând. Când s-a uitat în mormânt, a văzut doi îngeri (Ioan 20:12). După ce a dialogat cu ei, s-a întors și L-a văzut pe Isus (Ioan 20: 14-16). Iar la sfârșit, pe când celelate femei băteau calea lungă de trei km, până la Betania, Isus li S-a arătat și lor (Matei 28:9-10). În concluzie Luca, contemporan cu evenimentele, declară cu emfază că Isus „li S-a arătat viu, prin multe dovezi...” (Faptele Apostolilor 1: 3). Rămâne dar la alegerea fiecăruia să le accepte sau le respingă, după cum îi dictează inima.

0 comentarii:

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Trimiteți un comentariu